Fususul Hikem'in Sırları

Rahman ve Rahim, Allah ismi ile. Övgü, Alemlerin Rabb'i Allah içindir. Salat ve Selam Allah'ın elçisi üzerine olsun.

Selam üzerimize olsun. “Fususul Hikem'in Sırları”, Sadreddin Konevi hazretlerinin “el fukuk fi esrarı müstenidati hikemil fusus” adlı kitabının İz Yayıncılık tarafından çıkartılmış Ekrem Demirli çevirisidir. Bu kitap, Muhyiddin İbn Arabi hazretlerinin “Fususul Hikem” adlı kitabında yer verdiği kelimeler üzerine açıklamalardır; yoksa kitabın kendisinin açıklaması değildir. Biz de bahsedilen kitapta açıklananların daha net anlaşılması ümidi ve gayesiyle, metni düzenledik, felsefi dilden soyutladık, kısalttık, sadeleştirdik, kendisine ifadeleri tamamlayıcı eklemeler yaptık ve aynı isim altında sizlerle paylaşıyoruz. Dolayısıyla bu metin, kitabın bire bir çevirisi olarak değil, kitapta anlatılanların özü olarak değerlendirilmelidir. Kitabın bire bir çevirisi ise yayımcıdan temin edilebilir.