Fususul Hikem'in Sırları

Halid

Halid ile ilişkili “Samed” ismi, niyetlenmek ve yönelmek anlamına gelir. Çünkü Halid, yaşadığı dönemde peygamberliğinin hükmünü izhar edememiş ve buna karşın ölümünden bir sene sonra kabrinin ziyaret edilmesini vasiyet etmiştir. Bu ziyaret ile, bildiklerini Hakk’ın dilediği şekilde kavmine haber vermeyi umuyordu. Ancak kavminin gençleri buna izin vermediğinden, onun peygamberliği de berzahi olmuştur. Dolayısıyla Resulullah (Salat ve Selam üzerine olsun) onu dikkate almamış ve bir hadiste şöyle gelmiştir: “Ben İsa b. Meryem’e insanların en yakınıyım, çünkü benim ile onun arasında bir peygamber yoktur.”