Fususul Hikem'in Sırları

Zekeriya

Zekeriya’nın hikmetinin “maliki” olması, Malik isminin hallerine hakim olmasındandır. Mülk, şiddet; melik de şiddetli demektir.

Yahya ile müjdelendiğinde, Zekeriya şaşırmış ve şöyle demiştir: “Rabbim, benim nasıl çocuğum olur? Benim hanımım yaşlıdır, ben de yaşlandım.”(Meryem, 8). Allah da şöyle cevap vermiştir: “Öyledir. Rabb’in buyurdu ki: O, bana göre kolaydır. Daha önce sen hiç bir şey değilken de seni yaratmıştım.”(Meryem, 9). Bu gibi şeyler, görünür sebepler açısından gerçekleşmesi zor, hatta imkansız olsa bile Hakk’a göre çok kolaydır.

“Onun için zevcesini ıslah ettik.”(Enbiya, 90). Şüphesiz ki, Hakk, Zekeriya’ya ve zevcesine alışılmış dışında, rabbani ve gaybi bir kuvvet ile yardım etmemiş olsaydı, hanımı müsait olmaz ve Zekeriya’dan hamile kalamazdı. Batıni sebeplerin hükmü, zahiri ve alışılmış sebeplerin hükmünden güçlü olduğundan, bu kuvvet netice vermiş ve karşılık doğurmuştur. Söz konusu kuvvet, Hakk’dan Zekeriya’ya ve zevcesine ulaştığı gibi, onlardan da Yahya’ya ulaşmıştır. Bunun için ona şöyle denilmiştir: “Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut.”(Meryem, 12).